Rebound

Wat is Rebound ??

De term “rebound” komt uit de sportwereld en wordt gebruikt bij onder andere basketbal en ijshockey. Het betekent: een nieuwe kans om te scoren. Dit is ook de bedoeling bij Rebound SVB; een nieuwe kans voor leerlingen om te scoren in het onderwijs. In de Rebound komen leerlingen die niet meer zo goed scoren op de school waar ze vandaan komen. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Meestal ben je door je gedrag niet meer op je eigen school te handhaven. Vaak is het moeilijk om je gedrag op school te verbeteren, of je durft om de een of andere reden niet meer naar school te gaan.

Dan kan Rebound een mogelijke oplossing zijn. Rebound is een zorgvoorziening van het SVB en is gevestigd in het loopbaancentrum van ROC de Leijgraaf aan de Udenseweg in Uden.

Voor wie is Rebound bedoeld ??

In de Rebound komen leerlingen die staan ingeschreven op een school voor voortgezet onderwijs van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Brabant-noordoost (Oss, Heesch, Ravenstein, Uden, Veghel, Sint Oedenrode). Meestal gaat het om leerlingen met gedragsproblemen. Voor sommigen geldt dat zij een grens hebben overschreden of dreigen te overschrijden. In de rebound krijgen leerlingen tijdelijk ( in principe 13 weken) buiten de school een gericht programma aangeboden. Dit programma bestaat onder andere uit gedragstrainingen en persoonlijke begeleidingsgesprekken. Daarnaast ga je werken aan de leerstof welke je anders op school gekregen zou hebben, immers, de bedoeling is dat je na je verblijf bij Rebound weer terug gaat naar het reguliere onderwijs.

Je blijft ingeschreven bij je eigen school. Deze blijft ook voor jou verantwoordelijk, voor je schoolprogramma en voor de voortgang van je leerproces. Ook is de school verantwoordelijk voor de toetsing van de lesstof. Het belangrijkste doel van je verblijf is terugkeer naar het voortgezet onderwijs, bij voorkeur op je eigen school. Als dit mogelijk is kun je ook bij een andere vorm van onderwijs geplaatst worden. Hiervoor is het wel belangrijk dat je bereid bent jezelf hiervoor in te zetten.

Trainingen

Er worden gedragstrainingen gegeven zoals voor het aanleren van sociale vaardigheidstraining, voor het leren omgaan met agressie en schoolmotivatietrainingen. Ook is het mogelijk dat je bij een andere groep aansluit voor een andere training. Daarnaast werken we aan thema’s over onderwerpen welke aansluiten bij jouw belevingswereld.

Contactadres :

Coordinator Rebound SVB
Postadres ; Postbus 420
5460 AK Veghel.
Tel. 06-10397007
E-mail: Bert.Laak@Leijgraaf.nl

Een goed voorbeeld van een buitenschoolse training is het atelier deSchets. Waar jongeren samen in gesprek gaan over zichzelf in woord en beeld.