Transparant

In deSchets draaien we onderwijsprojecten zoals:
Transparant. Een project met schilderen en tekenen als gereedschap.
Het doel is om jongeren met emotionele problemen een moment van uiting en expressie te gunnen.
Scholieren van middelbare scholen worden zorgvuldig aangemeld en kunnen deelnemen met toestemming van ouders en/of verzorgers

Kunst is de uitingsvorm die als middel gebruikt wordt om maatschappelijke doelstellingen te realiseren die de leefbaarheid onder de jongeren vergroot en kan leiden tot verbroedering. Belangrijk is dat leerlingen met elkaar blijven communiceren. Erkennen dat er verschillen zijn en accepteren dat ieder een eigen mening heeft. Ze leren om te zien wat de communicatie verstoort en hoe ermee om te gaan. Wij ondersteunen dat op een positieve manier. Dit geeft zelfvertrouwen.

Het uitwisselen van hun verhalen wordt door ons omgezet in concrete opdrachten. Deze opdrachten worden vervolgens door duo’s uitgevoerd op groot formaat. Elke bijeenkomst eindigt met een nabespreking in de hele groep.

 

In de praktijk werkt het als volgt:

• Transparant vindt plaats tijdens schooltijd.
• Ouders worden hierover geïnformeerd en gegeven toestemming voor deelname.
• Mentoren en coördinatoren kiezen met advies van de schoolzorggroep leerlingen uit die in en of buiten de klas opvallen in hun gedrag en daardoor vaak een negatieve reactie bij medeleerlingen en of docenten oproepen.
• De groepen zijn evenwichtig samengesteld. Dat wil zeggen jongeren met aanpassingsproblemen die op dit moment in aanmerking komen.
• Eerste jaar tot derde jaars leerlingen worden uitgenodigd. 4e jaars leerlingen alleen in de eerste helft van hun examenjaar. De groep bestaat uit maximaal 16 leerlingen.
• Transparant vindt plaats in een atelier dat los staat van de school. Dit om de deelnemers een zo groot mogelijke vrijheid te geven om zich te uiten.
• Het project gaat uit van een tijdsduur van 10 weken á 2 lesuren per keer zodat continuïteit gewaarborgd is.
• We kunnen het project 3 x 10 weken draaien.